Diensten

Bouwregisseurs geeft u de tijd om te doen waar u goed in bent. En ondertussen?
Ondertussen regisseren wij uw bouwproject tot in detail. Door jarenlange ervaring hebben we grote expertise en een uitgebreid netwerk opgebouwd. Als (directie)adviseur managen wij de (ver)bouw of renovatie van onroerend goed projecten met uw visie als ons uitgangspunt.

Projectontwikkeling.
Bouwregisseurs ontwikkelt van idee tot aan de oplevering. U hoeft  alleen maar te genieten van het eindresultaat.

Nieuwbouw.
De architect draagt zorg voor het ontwerp, de aannemer voor de uitvoering en diverse onderaannemers voor het verrichten van speciale werkzaamheden. Omdat verschillende partijen bezig zijn met de realisatie van het onroerend goed, komt het vaak voor dat onduidelijk is wie voor wat verantwoordelijk is. Met alle gevolgen van dien. Bouwregisseurs onderscheidt zich door het aanbieden van een totaalformule, waarbij kwalitatief hoogstaand maatwerk het uitgangspunt is. Bouwregisseurs beheert en beheerst het hele bouwproces, inclusief alle voorbereidende werkzaamheden als ontwerp, toetsing bij de welstandscommissie, de aanvraag van vergunningen etc.

Complete renovatie en restauratie.
Een renovatie of een verbouwing betekent voor een bedrijf vaak een ernstige verstoring van de dagelijkse gang van zaken. Reden te meer om aan dergelijke projecten extra zorg te besteden. Bouwregisseurs realiseert zich dit terdege en besteedt daarom veel aandacht aan de planning en organisatie van een dergelijk project om overlast tot een minimum te beperken en het project binnen de gestelde termijn en het gestelde budget te realiseren.

Bouwbegeleiding en –management.
Bouwtijd, haalbaarheidsonderzoek, kwaliteitscontrole, bouwvergunning, programma van eisen voor het ontwerp, besteksomschrijving, bouwvergadering, bouwveiligheid. Een aantal begrippen waar u als opdrachtgever vroeg of laat mee te maken krijgt als u nieuwbouw gaat plegen, gaat renoveren / upgraden of verbouwen. Bouwregisseurs neemt uw zorg uit handen. Bij Bouwregisseurs zijn uw belangen in vertrouwde handen.

 
BOUW & BEHEER:
VOOR WIE? >>