Bouwregisseurs

Bouwen is een complex proces wat tot stand komt door samenwerking van verschillende partijen. Dit zogenaamde bouwteam bestaat meestal uit de architect/constructeur, aannemer(s), installateur(s) en adviseur(s). Binnen dit team is het noodzakelijk dat uw belangen als opdrachtgever centraal staan.

Bouwregisseurs treedt namens u als opdrachtgever op en vertegenwoordigt uw belangen. Wij sturen partijen aan, controleren op basis van kwaliteit en voortgang en bewaken de kosten van het project. Bouwregisseurs draagt zorg voor een optimaal verlopend bouwproces binnen door u gestelde kaders van bouwtijd, kwaliteit, veiligheid en kosten.
Heeft u (ver)bouwplannen, maar zijn de juiste wegen voor u onbekend, of heeft u simpelweg geen tijd om uw werkzaamheden stil te leggen?

Kies dan voor de ervaring van Bouwregisseurs, het betaalt zich gegarandeerd uit! 
INTEGRAAL BOUWEN:
REALITEIT OF
TOEKOMSTMUZIEK? >>